Jak na SEO optimalizaci v roce 2018

Mezi lidmi panují na Internetu mnohé mýty a zkreslené informace ohledně strategie vyhledávačů. Nejvýznamnějším z nich je bezpochyby Google, podle jehož doporučení se také řídí majitelé webstránek a odborníci, kteří řeší, jak na SEO optimalizaci. Pojďme do některých z nich vnést trochu světla a objasnit si jejich skutečný význam:
plán seo procesu.png

Meta tag keywords

V současné době (rok 2018) již neplatí, že s tímto atributem pracují vyhledávače, a indexují jej. Tato záležitost nemá zkrátka na pozici vašeho webu žádný vliv a není třeba s ní ztrácet čas.

Meta tag descriptions

Jediné, na co má vliv, je navýšení CTR, a to pouze tehdy, bude -lise web výrazně odlišovat od vašich konkurenčních souputníků v SERP. Jestliže jej vůbec nevyplníte, Google si jej vygeneruje samočinně, a rozhodně nepatří k hodnotícím kritériím.

Meta tag Title

Ten je stále platným hráčem a neměli byste na něj zapomínat, jelikož se podle něj kvalita stránek hodnotí i dnes.

Klíčové slovo v adrese webu

V roce 2018 již neplatí, že je pro vyhledávače podstatné klíčové slovo v adresním řádku webových stránek (tedy v URL – Uniform Resource Locator). V každém případě to znamená, pokud jej v adrese máte, tak kvůli tomu její podobu rozhodně neměňte – tím si naopak můžete přivodit značné problémy. Tento poznatek je podstatný pouze pro tvůrce nových webů, kteří tak mohou pružně adresy přizpůsobovat uživatelům, nikoliv vyhledávačům.
seo s lupou.png

Jak staré je „domain name“

Stáří doménového jména (domény) nemá žádný vliv na pozici ve vyhledávačích. Pochopitelně, že starší weby mohou mít (a nemusí) výhodu v tom, že již nějakou dobu aplikují SEO, ale samotná doba známosti domény ve světě Internetu není kvalitativním ukazatelem. Stejně tak pojem „Domain Authority“ u některých, rádoby renomovanějších webů, nemá žádný vliv na jejich hodnocení vyhledávačem Google.

Nadpis H1

Obecně mají nadpisy H1 jen malý vliv na práci vyhledávačů, není tedy nutné striktně dodržovat pouze jeden jediný H1 a dále již pouze strukturu H2, H3 atd. Definice stránky má tedy být zaměřena na přehlednost a snadnou orientaci především pro uživatelskou obec. Mimochodem, podle statistik SEMRush naprosto bezostyšně operuje více než 58 procent webů s více než jedním nadpisem H1.