Hotely v Lednici můžete využít celoročně

Hotely v Lednici lednice.galant.cz poskytují dostatečný komfort k vícedennímu pobytu, který můžete na jižní Moravě trávit mnoha způsoby. A ty mohou být vedeny ve sportovním duchu, nebo ryze rekreačním. Anebo můžete spojit pohybovou aktivitu s objevováním tajemných přírodních zákoutí. V okolí Lednicko-valtického areálu je jich mnoho, například Pavlovské vrchy (Pálava) a údolní nádrž Nové Mlýny na řece Dyji. Říční koryto jedné z našich nejvodnatějších řek je také velmi zajímavé pod přehradní hrází, kde přechází v lokalitu chráněného území lužního lesa.údolí řeky Dyje.jpg

Putování údolím Dyje a lužního lesa

Lužní les si můžeme představit jako zalesněnou oblast v blízkosti vodních toků, která je vydatnou zdrojnicí podzemních vod. Ta napájí všechny rostlinné druhy, rostoucí v blízkosti řek ve vzájemné symbióze a velmi dobře se zde daří i mnoha živočichům. Výhodou tohoto ekosystému je, že je nezávislý na množství srážek, proto se mu daří i na jižní Moravě, v okolí Břeclavi, které je známo jako jedno z nejsušších a nejteplejších míst v republice.
Lužních lesů bylo před staletími v okolí říčních koridorů mnohem více, vlivem průmyslové činnosti a zemědělské velkovýroby se však z naší krajiny postupně téměř zcela vytratily. Údolí Dyje je jedním z míst, kde se s něčím takovým v přirozené podobě ještě můžete setkat, podobně, jako je tomu např. na Třeboňsku v okolí řeky Lužnice.interiér zámku Lednice.jpg
Jak Lužnice, tak i Dyje mají jedno společné – tvoří součást jižní příhraniční oblasti mezi Českou republikou a Rakouskem a obě říční povodí jsou chráněna zákonem jako přírodní památka. Niva Dyje je součástí severovýchodního cípu Lednicko-valtického areálu, prochází tudy Naučná stezka Lužní les a několik upravených cyklostezek. Krajina není kopcovitá a terény jsou tudíž vhodné i pro rodiny s dětmi, které tu mohou strávit příjemné chvíle na pěších nebo cyklistických výletech. A kromě přírodních krás tu můžete obdivovat i uměle vytvořenou hradní zříceninu z období romantismu na počátku 19. století s názvem Janův hrad.