Úraz si nevybírá hodinu, den a ani místo

Můžeme být sebe více opatrní, přesto se nám může kdekoliv cokoliv přihodit. Nejhorší jsou úrazy v zaměstnání, kdy se doslova bojíme přiznat, že se nám něco přihodilo během pracovní doby, protože se obáváme dalších kroků od zaměstnavatele. V první řadě se není čeho obávat. Na takovéto věci pamatoval již zákon, který ukládá zaměstnavateli za povinnost mít na pracovišti knihu úrazů. Do ní se má zapisovat vše podstatné a to i sebemenší úraz, který se stal na pracovišti. Tím, že ho nezapíšeme, tím si bohužel odepíráme podstatné nároky na odškodnění pracovního úrazu. Ty se dělí do kategorií a podle průběhu a délky neschopnosti se také posuzují.

elektrikář

  • Smrtelné úrazy jsou takové, kdy nastane okamžitě úmrtí, ale také se vztahuje na to, když zranění zemře do jednoho roka od úrazu. Samozřejmě musí být prokazatelné, že je to na základě zranění.
  • Závažné, kdy je zaměstnanec hospitalizován více, jak 5 dnů a nemůže nastoupit do zaměstnání.
  • Pokud zranění vyžaduje pracovní neschopnost delší, než 3 dny a nemusí být nutně v nemocnici.
  • Malá pracovní neschopnost, většinou do 3 dnů nebo dokonce ani nemusí být, jelikož úraz neomezuje v práci.

Co dělat, když se stane úraz?

  1. Rozhodně v první řadě to oznámit svému nadřízenému, pokud toho jsme schopni a to i když zrovna to nepovažujete za důležité. Mnohdy komplikace nastanou i později, několik hodin po pádu atd.
  2. Bez odkladu udělat o úrazu záznam.
  3. Může vás čekat podrobení testu na drogy nebo alkohol, to je obrana vedoucího, jelikož v tomto případu by odškodnění nebylo na místě.
  4. Nahlásit svědky pokud u toho byli.
  5. Nechat se ošetřit.

kuchař
Nyní bude řada na zaměstnavateli, ten to bude mít trochu složitější, ale to nás nemusí v tuto chvíli zajímat. Může se stát, že se nám bude zdát odškodnění příliš malé, nemusíme se dohadovat s nikým o jeho výši. Stačí kontaktovat advokátní kancelář, která se zabývá posuzováním odškodnění. Předložit jim veškeré lékařské zprávy a výsledky. Vzhledem k tomu, že své práci rozumí, rozhodně naši situaci posoudí podle skutečnosti. To platí i v případě úmrtí, kdy rodina pozůstalého může být překvapena, o jakou částku ji například pojišťovna připravila. Taková pomoc je vždy vítaná.