Mobilní telefony ve školách

Pokud je něco, proti čemu je mnoho lidí, jsou to mobilní telefony ve školách. Je spoustu dětí, které neodejdou do školy bez toho, aniž by si s sebou nevzaly svůj mobilní telefon. O přestávkách tak nedělají nic jiného, než hrají hry na svých telefonech nebo si s někým píší místo toho, aby si například opakovaly učivo, ze kterého další hodinu dostanou písemku. Jsou děti, které ještě dělají to, že si opakují před hodinu učivo, aby písemku napsaly co nejlépe, ale rozhodně převažují ty, které si raději hrají na telefonu nebo si s někým píší.

Opravdu je to hodně o tom, jaký vztah dané dítě k mobilnímu telefonu má. Pokud jej rodič o dětství naváděl na mobilní telefon a dělal vše proto, aby se dítě nebrečelo a dělal to tak, že dítěti dal do rukou mobilní telefon, je možné, že si dané dítě na telefonu vytvořilo závislost. Bohužel něco takového je zcela běžné a dělá to dnes mnoho rodičů. Rodiče si ale neuvědomují, jak velký dopad to na dané dítě může mít.

mobil na stole

Pokud nechcete, aby to u vás doma vypadalo tak, že přijde dítě ze školy, sedne k telefonu a po zbytek dne nic nedělá, neměli byste jej od mala učit právě na mobilní telefon. Raději dávejte dítěti do rukou hračky, než malou krabičku zvanou telefon.

Nikdo neříká, že si například dítě nemůže s někým napsat nebo si zatelefonovat s kamarádkou, ale rozhodně není ideální, pokud dítě nic kolem sebe neřeší a jediné, co jej zajímá, je mobilní telefon a různá videa, která člověka dokáží zabavit na spoustu hodin.

mobil v ruce

Snažte se udělat maximum proto, aby si vaše dítě s sebou do školy nemuselo mobilní telefon nosit a raději se věnovalo studiu, protože dnes je velmi důležité, aby mělo dítě dobré známky a aby se po základní škole dostalo někam dále. Právě na základních školách se rozběhl trend mobilních telefonů a pak dané dítě nevěnuje pozornost tomu, čemu má, ale úplně něčemu jinému.