Co je vlastně „virtual training camp“?

Je to tréninkový kemp, který se odehrává v online prostoru. Podle rčení když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Jde o snahy teroristických skupin rekrutovat a získat nové členy do svých řad, aniž by museli cestovat do zón konfliktu a do výcvikových kempů někam daleko za hranice. Teroristické skupiny se tímto snaží rozšířit svou ideologii a učení mezi své příznivce a nové členy. Teroristické skupiny si v rámci kyber prostoru vytvořily své vlastní knihovny, videotéky, fóra a další online možnosti jak své učení předávat. Zde můžeme nalézt velké množství výcvikových videí, návodů jak vyrobit bombu, jak zacházet se zbraní a mnohé další. Proto nelze opomenout, že tato skutečnost se může do budoucna stát velkým problémem pro mezinárodní bezpečnost.

data flow

Už v dnešní době jsme zaznamenali teroristické útoky, které byly právě plánované přes online platformy, konkrétně přes počítačovou online hru, kde se útočníci skryli a mohli útok naplánovat. Teroristickým skupinám je tak umožněno získávat své přívržence i za hranicemi svého státu a delegovat tak své pokyny, aniž by se museli osobně sejít a útoky plánovat. V současné době, ale víme, že teroristické skupiny ještě nejsou schopny, nebo ochotny využívat plného potenciálu, který internet nabízí. Přesto je jasné, že pokud je někdo odhodlaný se teroristou, džihádistou nebo bojovníkem za islámský stát stát, tak se jím stane.

virtual space

Problematickým se pro jednotlivce může jevit, že nemají přístup k chemikáliím a nemůžou tedy vyrobit některé zbraně. Ale pokud jedinec netrvá na nutnosti výroby zbraní, které vyžadují chemikálie, tak databáze zdrojů velmi dobře umožňuje získat jak základní tak obsáhlé znalosti. Mezi portály, které se zaměřují na tyto aktivity a předávání informací jsou zejména Global Islamic Media, Al Qaeda on the Arabian Peninsula, the Islamic Media Center, Lebanese Hizballah, al-Boraq forum. Přesto je to jen kapka v moři a teroristické skupiny jsou spíše odkázání na jednotlivce, radikalizované bojovníky a skupiny, ale zejména na ty, kteří mají dobrou znalost práce s internetem.