Zájem o politiku

Politický systém

V historii se na naší planetě objevili různé formy vlády, přičemž jako příklad si můžeme dát totalitní režim. Zde je hlavou diktátor, který má zároveň neomezenou moc, což praxi znamená, že rozhoduje a má finální slovo. Takový režim se mnohdy vyznačoval tím, že ne vždy byl pro běžné lidí spravedlivý a ti navíc žili v cenzuře. Dnes u nás žijeme v demokracii, kdy volbou zástupců můžeme ovlivnit politické dění a sami být politicky aktivní.

volební obálky

Co se týče politického systému, tak ten dělíme na tři části. První je moc vykoná, kam řadíme prezidenta a vládu, která například sestavuje státní rozpočet. Dále tu máme zákonodárnou moc, přičemž sem patří parlament rozdělený na horní s dolní komoru. Jako poslední jsou soudy. Ty se starají o spravedlnost, která je rozhodně pro demokracii důležitá. Ta má sice jistou volnost, ale zároveň nastolené zákony. Musí se dodržovat, jinak by si každý dělal, co by chtěl a anarchie není úplně ideální.

Účast u voleb

K volbám může jít každý dospělý a svéprávný občan, přičemž každý hlas má stejnou váhu, takže se jedná o spravedlivý systém. Na volby bychom rozhodně neměli kašlat, protože tak máme možnost podpořit člověka, který bude kopat za věci, které podporujeme a rádi je uvítáme. Dost lidí volit nechodí, což je škoda, protože někdy může být pár hlasů včetně toho našeho. Když někdo říká, že nemá koho podpořit, tak se často hovoří o cestě menšího zla.

volební urna

Jde o to vybrat kandidáta či stranu, která má co nejvíce cílů, které nás zajímají a rádi bychom je podařili. Takovým hlasem navíc odsuneme třeba někoho, kdo mnoho naslibuje a následně nic nedělá. Jak vidíte, tak jít hlasovat skutečně k něčemu je. Navíc volební místnosti jsou otevřeny tak, aby si většina lidí našla čas i přes pracovní vytížení. Když budeme mimo domov, tak si stačí vyřídit voličský průkaz a můžeme do kterékoliv volební místnosti v naší republice.