Kam s Vašim seniorem?

Jsme si jisti, že stárneme, ale často si neuvědomujeme, že stárnou i naši rodiče. V tom shonu není čas pečovat o naše blízké, protože se musíme starat především o naši rodinu tu, kterou máme doma. Kdo ale pomůže mamince, tatínkovi nebo prarodičům, když ne Vy? Ještě když například trpí nějakou nemocí?

Pro seniora obecně je nejlepší, když žije v prostředí, které je mu známé, kde vyrůstal nebo k němu cítí vztah. Nemá rád změny, a proto se může zhoršit i jeho zdravotní stav po nástupu do domova pro seniory. Nabízí se ale také jiná možnost pomoci.
čtení se seniorem

Pečovatelská služba

Je to typ terénní sociální služby, která jezdí po domovech a napomáhá svým klientům při základních fyzických potřebách. Pomůže s úklidem, vařením, hygienou a s čímkoliv, co si klient přeje. Může ho také odvézt k lékaři, což se určitě mnoha lidem může hodit.

Využijte pomoci od státu a zažádejte si o příspěvek na péči. Žádat o něj můžete na Úřadu práce ve Vašem městě. Tento příspěvek je ve 4 stupních a sociální pracovník, společně s lékařem posoudí, do jakého stupně spadá Váš rodinný příslušník. Pomůže Vám finančně právě při žádání o pečovatelskou službu nebo domov důchodců.
hůl po dlaní

Odlehčovací služba

Je instituce, kde můžete „odložit“ na pár dní rodinného příslušníka, abyste si sami odpočinuli. Nemusíte se cítit provinile, že babičku na chvíli šoupnete pryč. Je to péče určena přímo na to, abyste načerpali novou sílu.

Domov pro seniory

Už jsem se o něm zmínila ve smyslu, že se členovi rodiny může přitížit, když se tam ocitne. Někteří si to naopak přejí, aby s ním rodina neměla starosti. Budete si na něj muset ale počkat, čekací doba je někdy neskutečná. V podstatě se čeká na to, až nějaký jiný starý člověk umře, aby tam mohl nastoupit Váš rodič či prarodič. A to nikdy nevíte, jak dlouho může trvat. Z mé zkušenosti, když jsem byla na praxi v jednom nejmenovaném domově, tak se ke starým nechovali moc hezky, proto mě děsí představa, že by tam jednou moji rodiče měli skončit.

Určitě je na Vás, jak se o vaše blízké postaráte, ne každý má skutečně možnosti a schopnosti věnovat jim čas.