Zamítli vám v bance žádost o úvěr?

Zamítnutí půjčka rozhodně není příjemnou záležitostí, neboť řada lidí míří do banky v situaci, kdy peníze zkrátka potřebuje. V některých případech se skutečně jedná o vážný důvod, jindy jsou to maličkosti, které svou lehkovážností žadatele nakonec vedou až k zamítnutí žádosti o úvěr. Jaké jsou nejčastější důvody, které vedou banku k tomuto jednání? Je možné v některých případech zažádat znovu třeba u jiné banky?

Měsíční příjmy a výdaje žadatele

Jedním z nejčastějších příčin, kdy banka nakonec dospěje k názoru, že žádost o úvěr neschválí, jsou příjmy a výdaje. Jinak řečeno, pokud žadatel není schopen doložit své pravidelné příjmy, jsou ve formě sociálních dávek či jsou příjmy jednoduše jen tak malé, že nemohou pokrýt měsíční výdaje žadatele + splátky úvěru.

zlatá pokladnička

Do měsíčních příjmů spadají veškeré příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, dokonce některé poskytovatelé půjček berou v potaz i příjmy z pronájmů nemovitostí nebo starobní či invalidní důchod. Často jsou to právě nebankovní společnosti, které jsou v poskytování půjček přeci jenom benevolentnější. Nebankovní hypotéka či spotřebitelský úvěr v nebankovní společnosti vyřídíte mnohdy snadněji a bez zbytečného papírování.

jednání v bance

Schopnost žadatel pravidelně splácet je potřeba doložit pracovní smlouvou na dobu neurčitou, která je pro věřitele jakousi zárukou. V případě, kdy žadatel vykonává práci na dobu určitou, ani tak ještě nemusí být vše ztraceno. Úvěr však musí být placen ještě před dovršením pracovním smlouvy. Pokud se však žadatel nachází ve výpovědní lhůtě nebo pracuje pouze na částečný úvazek, získat úvěr bude velmi obtížné.

Celková výše příjmů by nikdy neměla příliš zatížit rodinný rozpočet. Po zaplacení všech pohledávek by dlužníkovi stále mělo zbýt dostatek finančních prostředků financování životních potřeb.